Integritetspolicy - Den schweiziska hampan

Principerna för skydd och respekt för dina personuppgifter på Theswisshemp.com :

Theswisshemp.com är ett företag som behandlar personuppgifter och omfattas därför av bestämmelserna i GDPR:s rättsliga ram i egenskap av registeransvarig. I detta sammanhang åtar vi oss att

 • Att inte överföra personuppgifter om mottagaren har identifierats ha en otillräcklig skydds- och säkerhetsnivå.
 • göra information tillgänglig för våra kunder om eventuella underleverantörer eller samarbetspartners som kan behandla personuppgifter
 • Genomföra regler för hög säkerhet och skydd för att ge en hög säkerhetsnivå för personuppgifter.
 • Att varna våra kunder så snart som möjligt i händelse av dataintrång eller säkerhetsrisker.
 • Som användare av företagets tjänster Swiss Nature Care Ltd. du kan ändra dina personuppgifter från ditt kundkonto.
 • Om du vill radera ditt kundkonto kan du också göra detta (observera att denna åtgärd är oåterkallelig, du kommer att förlora tillgång till din orderhistorik, dina lojalitetspoäng, dina kampanjkoder... Men det kommer att vara möjligt att skapa ett nytt kundkonto) från ditt kundkonto.
 • Det är möjligt att exportera dina personuppgifter från ditt kundkonto.
 • Om du vill ha tillgång till, få tillgång till, korrigera eller radera dina personuppgifter kan du vända dig till följande adress [email protected]

Introduktion 

På den här sidan beskrivs de principer som c samlar in olika typer av uppgifter om sina kunder. På den här sidan beskrivs åtagandena om säkerhet och dataskyddspolicy för följande företag Theswisshemp.com för att respektera din integritet så mycket som möjligt.

Definitioner

För att undvika felaktiga tolkningar finns här några element för att förstå de termer som används:

 • Personuppgifter: all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person anses vara en "identifierbar fysisk person" om den kan identifieras, direkt eller indirekt.
 • Behandling: varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter eller uppsättningar av uppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte (insamling, registrering, överföring, lagring, förvaring, lagring, återvinning, konsultering, användning, koppling, segmentering etc.).

Hur samlar vi in uppgifter om dig?

Insamlingen av dina personuppgifter (t.ex. ditt namn och dina kontaktuppgifter) baseras oftast på din kundrelation med oss. Den kan också uppstå på grund av någon annan relevant relation med oss. Vi samlar till exempel in uppgifter när du utför åtgärder på våra tjänster: genom att registrera dig som användare på vår webbplats, genom att använda tjänsterna hos Theswisshemp.com eller genom att ge oss annan information.

När du använder tjänsterna Theswisshemp.com eller när du kommunicerar med oss, t.ex. genom att ringa ett samtal, skapa ett kundkonto eller skicka ett e-postmeddelande, lagras identifieringsuppgifter i våra system för användning av tjänsterna.

När du besöker Theswisshemp.com eller laddar sidor lämnar du olika typer av anonyma uppgifter om din surfning till oss, t.ex. din IP-adress och din webbhistorik. Tjänsternas funktion bygger på användningen av cookies.

Vi kan spela in dina samtal till kundtjänsten så att vi vid behov kan verifiera den faktiska diskussionen.

Vi samlar också in uppgifter från potentiella kunder när de deltar i tävlingar, prisutlottningar eller kulturevenemang.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Dessa uppgifter omfattar ditt fullständiga namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, information om direktmarknadsföring och samtycke, företagets kontaktinformation, företagets namn, information som du har lämnat, information om kundklassificering, beställning, leverans, avtal och fakturering Vi lagrar det som kan kopplas till dig.

De uppgifter som skapas och samlas in under kommunikationen omfattar information om de kommunicerande parterna, tidpunkten för anslutningen, routningsinformation, dataöverföringsprotokollet, anslutningsformatet och platsinformation.

När du surfar på Internet samlas "mätdata" in med hjälp av cookies. Dessa uppgifter kan inte kopplas till en person.

Den kundinformation som vi samlar in hjälper oss att anpassa och ständigt förbättra din shoppingupplevelse på webbplatsen. Theswisshemp.com. Vi använder denna information för att behandla beställningar, leverera produkter och tjänster, behandla betalningar och kommunicera med dig om dina beställningar, produkter, tjänster och kampanjerbjudanden, upprätthålla och uppdatera våra register och därmed dina konton hos oss, förse dig med innehåll såsom önskelistor och kundrecensioner och rekommendera produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Vi använder också denna information för att förbättra våra butiker och webbplatser, för att förhindra eller upptäcka bedrägerier eller missbruk av vår webbplats och för att göra det möjligt för tredje part att utföra tekniska, logistiska eller andra funktioner för vår räkning.

Förteckning över de typer av information som vi samlar in :

Information som du ger oss

Vi samlar in och lagrar all information som du lämnar till oss via vår webbplats eller på annat sätt. Du kan välja att inte ge oss viss information, men det kan begränsa användningen av våra tjänster. Vi använder den information som du lämnar till oss för att bland annat svara på dina förfrågningar, anpassa dina framtida köp, förbättra våra tjänster och kommunicera med dig.

Information som samlas in automatiskt :

När du kontaktar oss tar vi emot och lagrar vissa typer av information. Liksom många andra webbplatser använder vi "cookies" och erhåller vissa typer av information när din webbläsare går in på webbplatsen. Theswisshemp.com eller till annonser och annat innehåll som publiceras på andra webbplatser av Theswisshemp.com eller för dess räkning.

E-postinformation :

För att maximera användbarheten och intresset för våra e-postmeddelanden, om din dator tillåter det, får vi ofta bekräftelse på e-postmeddelanden som skickats av Theswisshemp.com som du har öppnat. Om du inte vill ta emot e-post från oss, vänligen kontakta oss.

Hur hanterar vi din information?

Observera att personalen på Theswisshemp.comVi förbinder oss till sekretess när vi behandlar dina personuppgifter och andra koncernbolags och deras underleverantörers uppgifter.

Vi skyddar dina uppgifter och ser till att de endast används för förutbestämda ändamål.

Dina uppgifter behandlas i syfte att producera och leverera den överenskomna kommunikationen och andra tjänster, utveckla tjänsterna, fakturera, ge dig bästa möjliga och mest omfattande service och informera dig om våra tjänster.

Vi använder också dina uppgifter för kundkommunikation, t.ex. för att skicka information om våra tjänster och för direktmarknadsföring.

Vi använder också uppgifterna för kundprofilering med hjälp av fakturering, användningsmängder, kundrelationens längd och externa klassificeringar. Vi använder både sammanfattande användningsuppgifter och personspecifika uppgifter för att skapa målgrupper för marknadsföring.

Vi behandlar uppgifter om våra potentiella kunder för direktmarknadsföring.

Vi strävar efter att se till att kundens uppgifter är aktuella och korrekta.

Vi raderar föråldrade och onödiga uppgifter när det är möjligt.

Vi skyddar alla dina uppgifter genom personliga, uppgiftsbaserade åtkomsträttigheter och förhindrar att tredje part får tillgång till uppgifterna.

Vart skickar vi dina uppgifter?

Vi kommer endast att överlämna dina uppgifter till myndigheter och andra telekommunikationsföretag i den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag och enligt vad som anges i filbeskrivningen.

När vi använder oss av underleverantörer undertecknar vi ett säkerhetsavtal med dem som också täcker användningen av dina uppgifter. Vi är också ansvariga för sådan hantering för din räkning.

Theswisshemp.coms principer för dataskydd :

Syftet med denna dataskyddspolicy är att beskriva de principer och metoder som vi följer på Theswisshemp.com för att säkerställa våra kunders integritet, sekretess i kommunikationen och rättsligt skydd.

Theswisshemp.com uppdaterar regelbundet denna policy i takt med att verksamheten eller tjänsterna förändras eller utvecklas. Därför uppmanar vi dig att regelbundet läsa igenom den senaste förklaringen.

Viktiga grundvärden för Theswisshemp.com omfattar sekretess för kunduppgifter och kommunikation samt skydd av kundernas privatliv i all företagets verksamhet. När vi hanterar våra kunders personuppgifter följer vi fransk lagstiftning, order och instruktioner från myndigheter och god databehandlingspraxis.

Theswisshemp.com tillämpar en hög dataskyddsnivå. Person-, identifierings- och lokaliseringsuppgifter samlas in endast för specifika, fördefinierade och lagliga ändamål och behandlas inte på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Vi skyddar säkerheten för din personliga information under överföringen genom att använda SSL-programvara (Secure Sockets Layer), som krypterar den information du anger innan den skickas till oss.

Vi upprätthåller fysiska, elektroniska och procedurmässiga skyddsåtgärder i samband med insamling, lagring och utlämnande av kundernas personuppgifter. Våra säkerhetsrutiner kan kräva att vi ber dig om ett identitetsbevis innan vi kan lämna ut dina personuppgifter till dig.

Vi utbildar ständigt vår personal i principerna för databehandling och övervakar användningen av uppgifter på lämpligt sätt.

Allmänna principer för hantering av kunduppgifter :

Behandlingen av personuppgifter måste alltid vara motiverad av följande skäl Theswisshemp.com. Theswisshemp.com har definierat syftet med insamling, hantering och överlämnande av personuppgifter i följande avsnitt.

Theswisshemp.com behandlar endast de kunduppgifter som är nödvändiga för sin verksamhet, i enlighet med det användningsändamål som anges i filbeskrivningen för kundregistret. Vi strävar efter att inte behandla felaktiga, ofullständiga eller föråldrade uppgifter.

Behandlingen av kunduppgifter baseras i allmänhet på ett relevant förhållande, information som erhålls när du använder eller registrerar dig för en tjänst eller ditt samtycke. Vi kan också behandla dina uppgifter för andra ändamål, till exempel på din begäran eller om det krävs enligt lag. Dina uppgifter kan behandlas inom Theswisshemp.com. Vi uppmanar våra kunder att uppdatera sina kontaktuppgifter regelbundet.

Vi registrerar dina samtal med vår kundtjänst för att verifiera en affärstransaktion, för att svara på dina förfrågningar och för att övervaka och utveckla tjänstens kvalitet.

Observera att du som kund hos Theswisshemp.comDu har rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig som har lagrats i våra informationssystem eller att det inte finns några uppgifter om dig i vår fil. Du kan också vägra att dina uppgifter används i enlighet med gällande lagstiftning. Kontrollen kan utföras kostnadsfritt en gång per år. Begäran om datainspektion måste göras med ett undertecknat dokument mellan Theswisshemp.com och dig.

Insamling, lagring, återvinning och behandling av personuppgifter :

Register över uppgifter som samlas in direkt via Theswisshemp.com:

Kontaktformulär

 • Insamlade uppgifter : e-post och meddelande
 • Mål: Förvaltning av kundrelationer
 • Lagring av uppgifter : Registrering av databas
 • Hållbarhet : 5 år
 • Tillgång till uppgifter : Kundtjänsten hos Theswisshemp.com
 • Är uppgifterna lagrade eller behandlade utanför EU? Ingen

Skapande av kundkonton

 • Insamlade uppgifter : Efternamn, förnamn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, information om direkt marknadsföring och samtycke, företagets kontaktinformation, företagets namn, information som du tillhandahåller, information om kundklassificering, beställning, leverans, avtal och fakturering. Vi lagrar det som kan kopplas till dig.
 • Mål: Beställning / Beställningsspårning / Adress / Returer / Kreditnota / Lojalitetshantering
 • Lagring av uppgifter : Registrering av databas
 • Hållbarhet : Kundens livslängd / Kunder som varit inaktiva i 2 år raderas.
 • Tillgång till uppgifter : Logistik (delvis, endast uppgifter om behandling och leverans av din beställning) / Marknadsföring / Kundtjänst
 • Är uppgifterna lagrade eller behandlade utanför EU? Ingen

Automatisk registrering till vårt nyhetsbrev

 • Insamlade uppgifter : e-post
 • Mål: e-postmarknadsföring
 • Lagring av uppgifter : i databasen
 • Hållbarhet : Kundens livslängd / Kunder som varit inaktiva i 2 år raderas.
 • Tillgång till uppgifter : marknadsavdelningen på Theswisshemp.com
 • Är uppgifterna lagrade eller behandlade utanför EU? Ingen

Genom att göra din beställning och därmed acceptera våra allmänna affärsvillkor godkänner du automatiskt att få våra e-postmeddelanden för marknadsföringsaktiviteter, så länge dessa ligger i den registeransvariges allmänna intresse. Du kan naturligtvis när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken för avregistrering längst ner i mailet eller genom att kontakta vår kundtjänst.

I enlighet med den franska lagen om informationsteknik och medborgerliga friheter kan du utöva din rätt att få tillgång till och korrigera dina personuppgifter genom att kontakta vår kundtjänst.

Register över uppgifter som överförs till underleverantörer via Theswisshemp.coms tjänster:

Mailgun

Nosto

Facebook

 • Leverantörsinformation : https://www.facebook.com/
 • Leverantörens plats : Förenta staterna
 • Mål: Logga in på ditt kundkonto på webbplatsen via ditt Facebook-konto.
 • Är uppgifterna lagrade eller behandlade utanför EU? Ja
 • Leverantörens RGPD-stadga : https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation

Google Analytics

Google Adwords

Postkontoret

 • Leverantörsinformation : http://www.laposte.fr
 • Leverantörens plats : Farnce
 • Mål: Leverans av dina beställningar i Frankrike och Europa
 • Är uppgifterna lagrade eller behandlade utanför EU? Ingen

Skicka och dela uppgifter :

Theswisshemp.com får endast överlämna dina uppgifter till tredje part i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi lämnar på begäran uppgifter till myndigheter, t.ex. polis- och säkerhetsmyndigheter och andra myndigheter för de ändamål som anges i lagstiftningen.

Kundinformation är en viktig del av vår verksamhet och vi säljer den inte. Vi delar denna information endast enligt beskrivningen ovan och för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy med Theswisshemp.com kontroll och som antingen omfattas av denna integritetspolicy eller har regler som är minst lika skyddande som de som beskrivs i denna integritetspolicy.

Dessutom kan vi lägga ut dina uppgifter på underleverantörer, och i så fall ser vi till att uppgifternas konfidentialitet upprätthålls, och vi ansvarar också för datahanteringen i detta fall. Om vi behandlar dina uppgifter utanför EU-området skyddar vi dina uppgifter genom att se till att bearbetaren garanterar lämplig behandling av uppgifterna.

Behandling av identifierings- och lokaliseringsuppgifter i samband med elektronisk kommunikation :

Theswisshemp.com behandlar alla uppgifter och meddelanden som skapas under kommunikationen som konfidentiella. Vår personal har tystnadsplikt och förbud mot att använda konfidentiella meddelanden eller annan konfidentiell information. När kommunikation sker via ett nätverk lämnar den alltid ett spår. Dessa nätverksspår kallas identifieringsuppgifter om de kan kopplas till en person. Nätverksspår skapas t.ex. när man ringer telefonsamtal, skickar e-post och sms och surfar på Internet, och kan innehålla information om de som ringer upp, anslutningsvägen eller routingen, det dataöverföringsprotokoll som används, händelsen och de terminaler som används eller deras placering.

Theswisshemp.com hanterar identifierings- och lokaliseringsinformation om kommunikationen i enlighet med tillämplig lag för att till exempel genomföra och använda tjänster, fakturering och teknisk utveckling samt vår marknadsföringsverksamhet. Uppgifterna kan också användas för fakturering av andra tjänsteleverantörer i den mån det är nödvändigt.

Theswisshemp.com kan också hantera identifieringsuppgifter i händelse av missbruk, brott mot datasäkerheten och reparation av fel.

I alla ovanstående situationer behandlar vi identifierings- och lokaliseringsuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att utföra en viss specifik uppgift.

Användning av lokaliseringsuppgifter :

En verklig lokaliseringsmetod där en annan person kan spåra en annan persons vistelseort kräver samtycke från den person som ska lokaliseras. Om kunden vägrar geolokaliseringstjänster kan det hända att kunden inte kan lokaliseras överhuvudtaget.

Om vi skickar lokaliseringsinformation till leverantörer av lokaliseringstjänster säkerställer vi på lämpligt sätt att det finns ett samtycke från den person som ska lokaliseras.

Personer som har rätt att hantera identifierings- och lokaliseringsuppgifter :

Endast vissa personer på Theswisshemp.com vars arbete kräver tillgång till identifierings- och lokaliseringsuppgifter får behandla dessa uppgifter.

I praktiken ges tillstånd endast till personer som utför uppgifter i samband med fakturering, underhåll eller utveckling av kommunikationsnät eller kommunikationstjänster, förebyggande och utredning av missbruk, kundtjänst och marknadsföring. Personer som har rätt att hantera uppgifter får endast hantera dem i den utsträckning som krävs för att utföra enskilda uppgifter.

Varaktighet för behandling av identifierings- och lokaliseringsuppgifter och lagring av uppgifter :

Vi behandlar identifierings- och lokaliseringsuppgifter så länge som det är nödvändigt för fakturering, teknisk utveckling, felsökning, marknadsföring, utredning av missbruk eller datasäkerhet. Behandlingen sker dock endast i den utsträckning som åtgärderna kräver och utan att i onödan äventyra meddelandets konfidentialitet och skyddet av privatlivet.

Vi lagrar de nödvändiga faktureringsuppgifterna i minst ett år från fakturans förfallodag och i högst tre år från fakturans förfallodag, såvida uppgifterna inte behöver sparas under en längre period. I annat fall ska uppgifterna lagras i den utsträckning som tillåts och krävs enligt relevant lagstiftning.

Spårning av besök i vår webbshop:

Vi samlar också in uppgifter om besök på webbplatser. Dessa uppgifter omfattar IP-adressen och motsvarande DNS-namn, den organisation som registrerat IP-adressen, namnet och adressen på den besökta sidan, tiden då sidan laddades och webbläsartypen.

Observera att IP-adressen är en identifiering som krävs för att Internet ska fungera och som används för att styra meddelanden som överförs via Internet till rätt plats. I regel är IP-adressen inte kopplad till den person som använder datorn, men den kan vara kopplad till den organisation som har registrerat IP-adressen. IP-adressanslutningen kan upprättas på begäran av myndigheterna.

Hantering av cookies :

Som kund hos Theswisshemp.com Du kan besöka vår webbplats anonymt. Som de flesta webbplatser använder vi dock cookie-teknik. När du besöker vår webbplats anger kakan ett slumpmässigt nummer för webbläsaren som inte anger dess identitet. Kakor hjälper till Theswisshemp.com för att avgöra vilka delar av dess webbplatser som är mest populära, vart besökarna går och hur länge de stannar. Uppgifterna används för att genomföra och utveckla tjänster och rikta annonser på webbplatserna.

Du kan förhindra att cookien lagras genom att ändra inställningarna i din webbläsare. I vissa fall kan förebyggande åtgärder göra det långsammare eller omöjligt att navigera på sidorna eller webbplatsen.

Datasäkerhet :

Vi säkerställer säkerheten för våra tjänstedata genom att använda metoder som står i proportion till hotens svårighetsgrad och sofistikering och till kostnaden.

Theswisshemp.com ser till att vidta åtgärder för att förhindra brott mot datasäkerheten eller eliminera störningar som påverkar datasäkerheten. Dessutom använder vi alla medel för att se till att meddelandets konfidentialitet eller skyddet av privatlivet inte äventyras i onödan när vi utför ovanstående åtgärder.

Vi informerar om datasäkerhetsåtgärder i våra tjänster och andra datasäkerhetsfrågor via lämpliga kanaler, t.ex. vår webbplats eller kundbrev.

För att förhindra brott mot datasäkerheten och eliminera störningar i datasäkerheten kan vi bland annat förhindra mottagandet av elektroniska meddelanden, ta bort virus och annan skadlig programvara från meddelanden och vidta andra jämförbara tekniska åtgärder i den utsträckning som tillåts och krävs enligt relevant lagstiftning. Vi använder fysiska, administrativa och tekniska skyddsåtgärder för att hålla meddelanden och identifieringsuppgifter som överförs via kommunikationsnätet hemliga. Dessa åtgärder minskar risken för att dina uppgifter lämnas ut till tredje part och förhindrar missbruk eller annan obehörig åtkomst. Vissa av våra tjänster använder också standardiserade krypteringsmetoder.

Observera att du som användare av Theswisshemp.com Du bör också använda de lämpligaste metoderna för att garantera din egen datasäkerhet. Vi uppmanar dig att lagra och använda våra tjänster och dina terminaler med omsorg och kontroll, till exempel genom att använda säkra koder och unika lösenord, och att använda tillräckliga antivirus- och brandväggstjänster och hålla dem och operativsystemet uppdaterade.

Kundkommunikation och direktmarknadsföring :

Theswisshemp.com skickar kundmeddelanden om sina produkter och tjänster till sina kunder.

Theswisshemp.com skickar också direktmarknadsföring (begreppet legitimt intresse) i elektroniskt format till alla kunder som är registrerade på webbplatsen. Du har rätt att förbjuda Theswisshemp.com för att skicka direkta marknadsföringsmeddelanden. Du kan avstå från marknadsföring genom att följa instruktionerna i direktmarknadsföringsmeddelandet (länk för avregistrering), via ditt kundkonto eller genom att kontakta vår kundtjänst.