Privacybeleid - De Zwitserse Hennep

De principes van bescherming en respect van uw persoonlijke gegevens op Theswisshemp.com :

Theswisshemp.com is een onderneming die persoonsgegevens verwerkt en derhalve onderworpen is aan de bepalingen van het wettelijk kader van de GDPR in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens. In dit verband verbinden wij ons ertoe

 • Geen persoonsgegevens doorgeven wanneer van de ontvanger is vastgesteld dat deze een ontoereikend beschermings- en beveiligingsniveau heeft
 • informatie beschikbaar stellen aan onze klanten over eventuele onderaannemers of partners die persoonsgegevens verwerken
 • hoge beveiligings- en beschermingsregels toepassen om een hoog niveau van beveiliging van persoonsgegevens te bieden
 • Onze klanten zo snel mogelijk waarschuwen in geval van een datalek of veiligheidsrisico.
 • Als gebruiker van de diensten van het bedrijf Swiss Nature Care Ltd. kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen van uw klantenrekening.
 • Als u uw klantenrekening wilt verwijderen, kunt u deze actie ook uitvoeren (let op: deze actie is onomkeerbaar, u verliest de toegang tot uw bestelgeschiedenis, uw loyaliteitspunten, uw promotiecodes... Maar u kunt wel een nieuwe klantenrekening aanmaken) via uw klantenrekening.
 • Het is mogelijk om uw persoonlijke gegevens te exporteren van uw klantenrekening.
 • Voor elk ander verzoek om toegang, verkrijging, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens nodigen wij u uit om [email protected]

Inleiding 

Deze pagina beschrijft de principes waarmee c verzamelt verschillende soorten gegevens over haar klanten. Op deze pagina staan de verplichtingen met betrekking tot het beleid inzake beveiliging en gegevensbescherming van Theswisshemp.com om uw privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Definities

Om een onjuiste interpretatie te voorkomen, volgen hier enkele elementen om de gebruikte termen te begrijpen:

 • Persoonsgegevens: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd als een "identificeerbare natuurlijke persoon" indien deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd.
 • Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van gegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés (verzamelen, registreren, doorgeven, opslaan, bewaren, opvragen, raadplegen, gebruiken, koppelen, segmenteren, enz.)

Hoe verzamelen wij gegevens over u?

Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam en contactgegevens) is meestal gebaseerd op uw klantrelatie met ons. Ze kunnen ook voortkomen uit elke andere relevante relatie met ons. Wij verzamelen bijvoorbeeld gegevens wanneer u handelingen verricht op onze diensten: door u te registreren als gebruiker van onze site, door gebruik te maken van de diensten van Theswisshemp.com of door ons andere informatie te verstrekken.

Bij gebruik van de diensten Theswisshemp.com of wanneer u met ons communiceert, bijvoorbeeld door te bellen, uw klantenrekening aan te maken of een e-mail te sturen, worden identificatiegegevens in onze systemen opgeslagen voor het gebruik van de diensten.

Wanneer u de Theswisshemp.com of pagina's te laden, laat u ons verschillende soorten anonieme surfgegevens na, zoals uw IP-adres en surfgeschiedenis. De werking van de diensten is gebaseerd op het gebruik van cookies.

Wij kunnen uw gesprekken met de klantenservice opnemen, zodat wij indien nodig het werkelijke gesprek kunnen verifiëren.

Wij verzamelen ook gegevens van potentiële klanten wanneer zij deelnemen aan wedstrijden, prijstrekkingen of klantenevenementen.

Welke gegevens verzamelen we?

Deze gegevens omvatten uw volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, direct marketing informatie en toestemming, bedrijfscontactinformatie, bedrijfsnaam, door u verstrekte informatie, informatie over klantclassificatie, bestelling, levering, overeenkomst en facturering Wij slaan op wat aan u gekoppeld kan worden.

De gegevens die tijdens de communicatie worden gecreëerd en verzameld, omvatten informatie over de communicerende partijen, het tijdstip van de verbinding, routeringsinformatie, het protocol voor gegevensoverdracht, het verbindingsformaat en locatie-informatie.

Bij het surfen op internet worden "meetgegevens" verzameld met behulp van cookies. Deze gegevens kunnen niet aan een persoon worden gekoppeld.

De klantinformatie die wij verzamelen helpt ons om uw winkelervaring op de website te personaliseren en voortdurend te verbeteren. Theswisshemp.com. Wij gebruiken deze informatie om bestellingen te verwerken, producten en diensten te leveren, betalingen te verwerken en met u te communiceren over uw bestellingen, producten, diensten en promotionele aanbiedingen, onze administratie bij te houden en bij te werken en dus uw accounts bij ons, u te voorzien van content zoals verlanglijstjes en klantbeoordelingen en producten en diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn. Wij gebruiken deze informatie ook om onze winkels en websites te verbeteren, om fraude of misbruik van onze website te voorkomen of op te sporen en om derden in staat te stellen technische, logistieke of andere functies namens ons uit te voeren.

Lijst van de soorten informatie die wij verzamelen :

Informatie die u ons geeft

Wij verzamelen en bewaren alle informatie die u ons via onze website of andere middelen verstrekt. U kunt ervoor kiezen ons bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dit kan het gebruik van onze diensten beperken. Wij gebruiken de informatie die u ons verstrekt om onder andere te reageren op uw verzoeken, uw toekomstige aankopen te personaliseren, onze diensten te verbeteren en met u te communiceren.

Automatisch verzamelde informatie :

Wanneer u contact met ons opneemt, ontvangen en bewaren wij bepaalde soorten informatie. Net als veel andere websites gebruiken wij "cookies" en verkrijgen wij bepaalde soorten informatie wanneer uw browser toegang krijgt tot de Theswisshemp.com of op advertenties en andere inhoud geplaatst op andere websites door Theswisshemp.com of namens haar.

E-mail informatie :

Om het nut en het belang van onze e-mails te maximaliseren, ontvangen wij, indien uw computer dit toelaat, regelmatig bevestiging van e-mails die zijn verzonden door Theswisshemp.com die u hebt geopend. Als u geen e-mail van ons wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op.

Hoe beheren wij uw informatie?

Het personeel van Theswisshemp.comWij zijn verplicht tot geheimhouding bij de verwerking van uw persoonsgegevens en de gegevens van andere groepsmaatschappijen en hun onderaannemers.

Wij bewaren de vertrouwelijkheid van uw gegevens en zorgen ervoor dat ze alleen voor vooraf bepaalde doeleinden worden gebruikt.

Uw gegevens worden verwerkt voor het produceren en leveren van de overeengekomen communicatie en andere diensten, het ontwikkelen van de diensten, het factureren, het leveren van de best mogelijke en meest volledige service en het informeren over onze diensten.

Wij gebruiken uw gegevens ook voor klantencommunicatie, zoals het versturen van informatie over onze diensten en voor direct marketing.

Wij gebruiken de gegevens ook voor klantenprofilering aan de hand van facturering, gebruikshoeveelheden, lengte van de klantrelatie en externe classificaties. Wij gebruiken zowel beknopte gebruiksgegevens als persoonsgebonden gegevens om doelgroepen voor marketing te creëren.

Wij verwerken de gegevens van onze potentiële klanten voor direct marketing doeleinden.

Wij streven ernaar dat de gegevens van de klant actueel en correct zijn.

Waar mogelijk verwijderen wij verouderde en overbodige gegevens.

Wij beschermen al uw gegevens door middel van persoonlijke, taakgerichte toegangsrechten en voorkomen dat derden toegang krijgen tot de gegevens.

Waar sturen we uw gegevens naartoe?

Wij zullen uw gegevens alleen doorgeven aan de autoriteiten en andere telecommunicatiebedrijven voor zover dit wettelijk is toegestaan en zoals aangegeven in de bestandsbeschrijving.

Wanneer wij gebruik maken van onderaannemers, sluiten wij met hen een beveiligingsovereenkomst die ook het gebruik van uw gegevens dekt. Wij zijn ook verantwoordelijk voor deze afhandeling namens u.

De gegevensbeschermingsbeginselen van Theswisshemp.com :

Het doel van dit gegevensbeschermingsbeleid is het beschrijven van de beginselen en praktijken die wij volgen bij Theswisshemp.com om de privacy, de vertrouwelijkheid van de communicatie en de rechtsbescherming van onze cliënten te waarborgen.

Theswisshemp.com werkt dit beleid regelmatig bij als activiteiten of diensten veranderen of zich ontwikkelen. Daarom raden wij u aan de meest recente verklaring regelmatig te raadplegen.

De belangrijke basiswaarden voor Theswisshemp.com omvatten de vertrouwelijkheid van klantgegevens en communicatie, en de bescherming van de privacy van de klant in alle bedrijfsactiviteiten. Bij de behandeling van de persoonsgegevens van onze klanten volgen wij de Franse wetgeving, de bevelen en instructies van de autoriteiten en de goede praktijken inzake gegevensverwerking.

Theswisshemp.com past een hoog niveau van gegevensbescherming toe. Persoons-, identificatie- en locatiegegevens worden alleen verzameld voor specifieke, vooraf bepaalde en rechtmatige doeleinden en worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

Wij beschermen de veiligheid van uw persoonlijke informatie tijdens de overdracht door het gebruik van SSL-software (Secure Sockets Layer), die de informatie die u invoert versleutelt voordat deze naar ons wordt verzonden.

Wij handhaven fysieke, elektronische en procedurele waarborgen in verband met het verzamelen, opslaan en bekendmaken van persoonlijke informatie van klanten. Onze beveiligingsprocedures kunnen vereisen dat wij u om een identiteitsbewijs vragen voordat wij uw persoonlijke informatie aan u kunnen vrijgeven.

Wij leiden ons personeel voortdurend op in de beginselen van gegevensverwerking en controleren het gebruik van gegevens met passende middelen.

Algemene beginselen van het beheer van klantgegevens :

De verwerking van persoonsgegevens moet altijd gerechtvaardigd zijn voor Theswisshemp.com. Theswisshemp.com heeft het doel van het verzamelen, verwerken en verstrekken van persoonsgegevens in de volgende paragraaf gedefinieerd.

Theswisshemp.com verwerkt alleen de klantgegevens die nodig zijn voor haar activiteiten, zoals gedefinieerd in het gebruiksdoel dat is aangegeven in de bestandsbeschrijving voor het klantenregister. Wij streven ernaar geen onjuiste, onvolledige of verouderde gegevens te verwerken.

De verwerking van klantgegevens is over het algemeen gebaseerd op een relevante relatie, informatie ontvangen bij het gebruik of de registratie van een dienst of uw toestemming. Wij kunnen uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken, bijvoorbeeld op uw verzoek of wanneer dit wettelijk verplicht is. Uw gegevens kunnen worden verwerkt binnen Theswisshemp.com. Wij moedigen onze klanten aan om hun contactgegevens regelmatig bij te werken.

Wij registreren uw gesprekken met onze klantenservice om een zakelijke transactie te verifiëren, op uw verzoeken te reageren en de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken en te ontwikkelen.

Houd er rekening mee dat u als klant van Theswisshemp.comU heeft het recht om te controleren welke gegevens over u in onze informatiesystemen zijn opgeslagen, of dat er geen gegevens over u in ons bestand zijn opgenomen. U kunt ook het gebruik van uw gegevens weigeren overeenkomstig de desbetreffende wetgeving. Inzage kan eenmaal per jaar kosteloos plaatsvinden. Het verzoek om inzage in de gegevens moet worden gedaan met een ondertekend document tussen Theswisshemp.com en jij.

Verzameling, opslag, opvraging en verwerking van persoonsgegevens :

Register van rechtstreeks via de Theswisshemp.com:

Contactformulier

 • Verzamelde gegevens: e-mail en bericht
 • Doelstelling: Beheer van klantenrelaties
 • Bewaring van gegevens : Database registratie
 • Houdbaarheid : 5 jaar.
 • Toegang tot gegevens : De klantenservice van Theswisshemp.com
 • Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt? Geen

Aanmaken van een klantenrekening

 • Verzamelde gegevens: achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, direct marketing informatie en toestemming, bedrijfscontactinformatie, bedrijfsnaam, door u verstrekte informatie, informatie over klantclassificatie, bestelling, levering, overeenkomst en facturering. Wij slaan op wat aan u gekoppeld kan worden.
 • Doelstelling: Bestelling / Ordertracering / Adres / Retouren / Kredietnota's / Loyaliteitsbeheer
 • Bewaring van gegevens : Database registratie
 • Houdbaarheid : Klant levensduur / Klanten inactief voor 2 jaar worden verwijderd
 • Toegang tot gegevens : Logistiek (gedeeltelijk, alleen gegevens met betrekking tot de verwerking en verzending van uw bestelling) / Marketing / Klantenservice
 • Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt? Geen

Automatische inschrijving op onze nieuwsbrief

 • Verzamelde gegevens: e-mail
 • Doelstelling: e-mailmarketing
 • Bewaring van gegevens : in database
 • Houdbaarheid : Klant levensduur / Klanten inactief voor 2 jaar worden verwijderd
 • Toegang tot gegevens : de marketingafdeling van Theswisshemp.com
 • Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt? Geen

Door uw bestelling te plaatsen en daarmee onze algemene voorwaarden te aanvaarden, gaat u automatisch akkoord met het ontvangen van onze e-mails voor marketingactiviteiten, voor zover deze in het algemeen belang zijn van de verantwoordelijke voor de verwerking. U kunt zich uiteraard te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink onderaan de mail of door contact op te nemen met onze klantenservice.

Overeenkomstig de Franse wet inzake informatica en burgerlijke vrijheden kunt u uw recht op toegang en rectificatie van uw persoonsgegevens uitoefenen door contact op te nemen met onze klantendienst.

Register van gegevens die via de diensten van Theswisshemp.com aan onderaannemers worden doorgegeven:

Mailgun

Nosto

Facebook

 • Provider informatie : https://www.facebook.com/
 • Locatie aanbieder : Verenigde Staten
 • Doelstelling: Log in op je klantenaccount op de site via je Facebook account
 • Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt? Ja
 • RGPD-handvest van de aanbieder : https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation

Google Analytics

Google Adwords

Het postkantoor

 • Provider informatie : http://www.laposte.fr
 • Locatie aanbieder : Farnce
 • Doelstelling: Levering van uw bestellingen in Frankrijk en Europa
 • Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt? Geen

Gegevens verzenden en delen :

Theswisshemp.com mogen uw gegevens alleen aan derden verstrekken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij verstrekken informatie op verzoek aan autoriteiten, bijvoorbeeld de politie en veiligheidsautoriteiten, en andere autoriteiten voor de in de wetgeving gespecificeerde doeleinden.

Klanteninformatie is een belangrijk onderdeel van ons bedrijf en wij doen niet aan verkoop. Wij delen deze informatie alleen zoals hierboven beschreven en voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid met Theswisshemp.com controle en zijn onderworpen aan dit Privacybeleid of hebben regels die minstens even beschermend zijn als die welke in dit Privacybeleid worden beschreven.

Bovendien kunnen wij uw gegevens uitbesteden aan onderaannemers, in welk geval wij ervoor zullen zorgen dat de vertrouwelijkheid van de gegevens gehandhaafd blijft, en wij in dit geval ook verantwoordelijk zullen zijn voor het gegevensbeheer. Als wij uw gegevens buiten de EU-regio verwerken, beschermen wij uw gegevens door ervoor te zorgen dat de verwerker een passende gegevensverwerking garandeert.

Verwerking van identificatie- en locatiegegevens in verband met elektronische communicatie :

Theswisshemp.com behandelt alle gegevens en berichten die tijdens de communicatie tot stand komen als vertrouwelijk. Ons personeel is gebonden door een geheimhoudingsplicht en een verbod op het gebruik van vertrouwelijke berichten of andere vertrouwelijke informatie. Wanneer communicatie via een netwerk plaatsvindt, laat deze altijd een spoor achter. Deze netwerksporen worden identificatiegegevens genoemd als ze aan een persoon kunnen worden gekoppeld. Netwerksporen ontstaan bijvoorbeeld bij telefoongesprekken, het verzenden van e-mails en SMS en het surfen op internet, en kunnen informatie bevatten over de bellers, de verbindingsroute of routering, het gebruikte protocol voor gegevensoverdracht, de gebeurtenis en de gebruikte terminals of hun locatie.

Theswisshemp.com beheert de identificatie- en locatiegegevens van de communicatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ten behoeve van bijvoorbeeld de implementatie en het gebruik van diensten, facturering en technische ontwikkeling en onze marketingactiviteiten. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor de facturering aan andere dienstverleners, voor zover noodzakelijk.

Theswisshemp.com kan ook identificatiegegevens verwerken in geval van misbruik, inbreuken op de gegevensbeveiliging en herstel van storingen.

In alle bovengenoemde situaties verwerken wij alleen identificatie- en locatiegegevens voor zover dat nodig is om een bepaalde specifieke taak te vervullen.

Gebruik van locatiegegevens :

Voor een echte locatiemethode waarbij een andere persoon kan nagaan waar hij zich bevindt, is de toestemming van de te lokaliseren persoon vereist. De klant kan helemaal niet gelokaliseerd worden als hij/zij geolokalisatiediensten weigert.

Als wij locatiegegevens doorgeven aan aanbieders van locatiediensten, zorgen wij er op passende wijze voor dat de te lokaliseren persoon daarmee instemt.

Personen die gemachtigd zijn identificatie- en locatiegegevens te beheren :

Alleen specifieke mensen bij Theswisshemp.com wier werk toegang tot identificatie- en locatiegegevens vereist, mogen deze gegevens verwerken.

In de praktijk wordt alleen toestemming verleend aan personen die taken uitvoeren in verband met facturering, onderhoud of ontwikkeling van communicatienetwerken of -diensten, preventie en onderzoek van misbruik, klantenservice en marketing. Personen die gerechtigd zijn gegevens te verwerken, mogen deze alleen verwerken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van individuele taken.

Duur van de verwerking van de identificatie- en locatiegegevens en de opslag van de gegevens :

Wij verwerken identificatie- en locatiegegevens zo lang als nodig is voor facturering, technische ontwikkeling, probleemoplossing, marketing, onderzoek naar misbruik of gegevensbeveiliging. De verwerking vindt echter alleen plaats voor zover de handelingen dit vereisen en zonder de vertrouwelijkheid van een bericht en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer onnodig in gevaar te brengen.

Wij bewaren de vereiste factureringsgegevens ten minste één jaar vanaf de vervaldatum van de factuur en ten hoogste drie jaar vanaf de vervaldatum van de factuur, tenzij de gegevens langer moeten worden bewaard. Zo niet, dan worden de gegevens bewaard in de mate die door de desbetreffende wetgeving is toegestaan en vereist.

Het volgen van bezoeken aan onze online winkel:

Wij verzamelen ook gegevens over bezoeken aan websites. Deze gegevens omvatten het IP-adres en de bijbehorende DNS-naam, de organisatie die het IP-adres heeft geregistreerd, de naam en het adres van de bezochte pagina, het tijdstip waarop de pagina werd geladen en het type browser.

Het IP-adres is een identificatie die nodig is voor de werking van het internet en die wordt gebruikt om berichten die via het internet worden verzonden naar de juiste locaties te leiden. In de regel is het IP-adres niet verbonden met de persoon die de computer gebruikt, maar kan het worden verbonden met de organisatie die het IP-adres heeft geregistreerd. De IP-adresverbinding kan op verzoek van de autoriteiten tot stand worden gebracht.

Cookiebeheer :

Als klant van Theswisshemp.com U kunt onze site anoniem bezoeken. Zoals de meeste websites maken wij echter gebruik van cookie-technologie. Wanneer u onze website bekijkt, stelt de cookie een willekeurig nummer in voor de browser dat de identiteit niet aangeeft. Cookies helpen Theswisshemp.com om te bepalen welke delen van haar websites het populairst zijn, waar bezoekers naartoe gaan en hoe lang ze blijven. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en ontwikkeling van diensten en gerichte reclame op de websites.

U kunt voorkomen dat de cookie wordt opgeslagen door uw browserinstellingen te wijzigen. In sommige gevallen kan preventie de navigatie op de pagina's of de website vertragen of onmogelijk maken.

Gegevensbeveiliging :

Wij garanderen de beveiliging van onze dienstgegevens met methoden die in verhouding staan tot de ernst en de geavanceerdheid van de bedreigingen en de kosten.

Theswisshemp.com draagt zorg voor acties om inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen of om verstoringen die de gegevensbeveiliging aantasten op te heffen. Bovendien gebruiken wij alle middelen om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de berichten of de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet onnodig in het gedrang komt bij het uitvoeren van bovengenoemde acties.

Wij verstrekken informatie over gegevensbeveiligingsacties van onze diensten en andere gegevensbeveiligingskwesties via passende kanalen, zoals onze website of klantennieuwsbrieven.

Teneinde inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen en verstoringen van de gegevensbeveiliging te elimineren, kunnen wij onder meer de ontvangst van e-mailberichten verhinderen, virussen en andere kwaadaardige software uit berichten verwijderen en andere vergelijkbare technische maatregelen nemen, voor zover toegestaan en vereist door de desbetreffende wetgeving. Wij gebruiken fysieke, administratieve en technische beveiligingen om berichten en identificatiegegevens die via het communicatienetwerk worden verzonden geheim te houden. Deze maatregelen verminderen het risico dat uw gegevens aan derden worden bekendgemaakt en voorkomen misbruik of andere ongeoorloofde toegang. Sommige van onze diensten maken ook gebruik van gestandaardiseerde encryptiemethoden.

Houd er rekening mee dat u als gebruiker van Theswisshemp.com U dient ook de meest geschikte methoden te gebruiken om uw eigen gegevens te beveiligen. Wij raden u aan onze diensten en uw terminals met zorg en controle op te slaan en te gebruiken, bijvoorbeeld door veilige codes en unieke wachtwoorden te gebruiken, en voldoende antivirus- en firewalldiensten te gebruiken en deze en het besturingssysteem up-to-date te houden.

Klantencommunicatie en direct marketing :

Theswisshemp.com stuurt berichten over haar producten en diensten naar haar klanten.

Theswisshemp.com verstuurt ook direct marketingberichten (notie van gerechtvaardigd belang) in elektronisch formaat naar alle klanten die op de website zijn geregistreerd. U hebt het recht om te verbieden Theswisshemp.com om direct marketing berichten te sturen. U kunt zich afmelden voor marketing door de instructies in het direct-marketingbericht te volgen (afmeldlink), via uw klantenaccount of door contact op te nemen met onze klantenservice.