Reglerad försäljning av cannabis i Lausanne: butiken öppnar i september

Reglerad försäljning av cannabis i Lausanne

Staden Lausanne har i samarbete med Addiction Suisse lanserat ett pilotprojekt kallat Cann-L, som syftar till att studera effekterna av reglerad icke-vinstdrivande försäljning av cannabis på konsumenternas beteende och dess inverkan på den illegala cannabismarknaden.

Pilotförsöket godkändes av det federala folkhälsoinstitutet och ansluter sig till liknande projekt i Basel och Zürich.

Studien hoppas att den ska omfatta cirka 1200 cannabisanvändare i Lausanne, och 2000 personer har redan visat intresse på projektets webbplats. Anmälan till studien kommer att öppnas i juni och försäljningsstället kommer att öppna i september. Produkterna kommer att säljas på ett enda försäljningsställe utan medicinska konnotationer, och säljteamet kommer att ge råd om konsumtion och skadereduktion. Teamet kommer också att kunna "bedöma och styra personer med problematisk konsumtion till hjälpnätverket", enligt Lausanne stad.

Försäljningen av produkter börjar i september och är avsedd för personlig och privat konsumtion. Den "lokala och ekologiska" odlingen av växterna har också inletts och den första skörden kommer att ske under sommaren. Produkterna kommer att beredas innan de börjar säljas.

Syftet med studien är att få en bättre förståelse för cannabiskonsumtion, stärka det förebyggande arbetet och begränsa de olägenheter som den illegala marknaden orsakar. I Vaud-huvudstaden vill man studera effekterna av den reglerade försäljningen av cannabis utan vinstsyfte på konsumenternas beteende och dess inverkan på den illegala marknaden. De personer som deltar i studien kommer också att övervakas för att bedöma deras konsumtionsbeteende.

Lausanne stad uppgav att syftet med projektet var att "studera cannabisanvändningen på ett vetenskapligt sätt för att bättre förstå den och stärka det förebyggande arbetet, men också för att begränsa de olägenheter som orsakas av den illegala marknaden".

Lämna ett svar