CBD en cosmetica: hoe staan we ervoor?

CBD en cosmetica: hoe staan we ervoor?

De positie van CBD-producten op de EU-markt is niet altijd duidelijk geweest en wijzigingen in de wetgeving hebben de consumenten in verwarring gebracht. De wetgeving is nu echter verduidelijkt en het gebruik van CBD in cosmetica is legaal in de EU.

De rol van CBD vóór de veranderingen

Veel cannabisondernemers in Europa hebben hun producten als voedsel op de markt gebracht. De EU-verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen heeft lange tijd de rol van CBD in Europa bepaald.

Een nieuw voedingsmiddel is een voor menselijke consumptie bestemd product waarvoor geen significante documentatie bestaat dat het vóór 1997 op grote schaal op het grondgebied van de EU-lidstaten is gebruikt.

CBD-producten vielen pas in 2018 onder deze verordening, toen werd besloten de verordening te hervormen. Bijgevolg werd in de bijgewerkte verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen geconcludeerd dat er onvoldoende documentatie was over het gebruik van Cannabis Sativa L. als voedingsstof. Ook de bloemen en bladeren van de hennepplant worden in deze herziene verordening niet specifiek genoemd.

Europese Vereniging voor Industriële Hennep

EIHA, de European Industrial Hemp Association, is een internationale organisatie die de belangen van industriële cannabisondernemers in Europa wil behartigen. De EIHA heeft de Europese Unie voorgesteld CBD toe te voegen aan de Europese CosIng-databank. Het voorstel omvatte de opheffing van de beperkingen voor Cannabis Sativa L. en de toevoeging van drie nieuwe INCI-namen (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) aan de lijst. De voorgestelde namen zijn Cannabis Sativa Blad Extract, Cannabis Sativa Blad/Stam Extract en Cannabis Sativa Wortel Extract. EIHA heeft zijn voorstel eind 2019 ingediend.

De zaak Kanavape

De kwestie die het standpunt van de CBD aanzienlijk heeft beïnvloed, is de zaak waarover u wellicht hebt gehoord, de Kanavape-zaak. Twee Franse zakenlieden werden aangeklaagd voor het importeren en verhandelen van CBD olie voor gebruik in elektronische sigaretten. De CBD-olie werd geproduceerd uit legale hennepplanten in Tsjechië. De olie werd gewonnen uit de gehele plantaardige biomassa, die ook de bladeren en bloemen van de cannabisplant bevatte.

De aanklacht was gebaseerd op de Franse wet, volgens welke alleen producten van hennepvezels en -zaad legaal zijn. De veroordeelden gingen in beroep bij een andere rechtbank, die specifiek tot taak had te onderzoeken of er in dit geval sprake was van een conflict tussen het nationale recht en het EU-recht. Het Europees Hof van Justitie werd verzocht om een prejudiciële beslissing over de zaak.

Volgens het arrest in zaak C-663/18 verzet het EU-recht, en met name de regels inzake het vrije verkeer van goederen tussen EU-lidstaten (inclusief Noorwegen en Zwitserland), zich tegen een dergelijke nationale regeling.

Het Hof merkt op dat de bepalingen inzake het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie (artikelen 34 en 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) van toepassing zijn omdat de CBD in kwestie niet als een "drug" kan worden beschouwd, aangezien CBD geen psychotrope effecten lijkt te hebben of andere schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid lijkt te hebben.

Het Hof van Justitie oordeelde toen dat de bepalingen inzake het vrije verkeer van goederen in strijd waren met het lokale recht. Het verkoopverbod voor CBD is een door artikel 34 VWEU verboden maatregel die een gelijke werking heeft als kwantitatieve invoerbeperkingen.

De bescherming van de volksgezondheid en de beoordeling van de daarvoor noodzakelijke maatregelen behoren tot de bevoegdheid van de nationale rechter, maar het staat aan de nationale rechter om de beschikbare wetenschappelijke informatie te beoordelen om zich ervan te vergewissen dat het beweerde reële risico voor de volksgezondheid niet uitsluitend op hypothetische overwegingen berust.

Een besluit om het in de handel brengen van CBD te verbieden, waardoor de handel in producten die in andere lidstaten legaal worden vervaardigd en in de handel gebracht, aanzienlijk wordt beperkt, zou alleen mogelijk zijn indien het risico voor de volksgezondheid voldoende onderbouwd lijkt.

CBD gelegaliseerd in cosmetica

Het EIHA-voorstel en de uitspraak in zaak C-663/18 hebben de rol van CBD in de wetgeving verduidelijkt toen de EU besloot het gebruik ervan in cosmetica vanaf februari 2021 in al haar lidstaten te legaliseren.

CBD is in de CosIng database te vinden onder de naam Cannabidiol - Afgeleid van cannabis extract, tinctuur of hars. CBD-producten, zoals CBD-olie, kunnen legaal op de markt worden gebracht met de volgende eigenschappen: antioxidant, anti-zalf, huidbescherming en huidverzorging.

Je kunt nu verschillende soorten CBD cosmetische producten vinden: dag- en nachtcrèmes, massageoliën, serums, anti-aging crèmes, zepen en deodorants.

Wij nodigen u uit uw arts te raadplegen voor het beste gebruik van uw CBD.

Geef een antwoord