CBD ja kosmetiikka: mikä on tilanne?

CBD ja kosmetiikka: mikä on tilanne?

CBD-tuotteiden asema EU:n markkinoilla ei ole aina ollut selkeä, ja lainsäädännön muutokset ovat hämmentäneet kuluttajia. Lainsäädäntöä on nyt kuitenkin selkeytetty, ja CBD:n käyttö kosmetiikassa on laillista EU:ssa.

CBD:n rooli ennen muutoksia

Monet eurooppalaiset kannabisyrittäjät ovat markkinoineet tuotteitaan elintarvikkeina. EU:n uuselintarvikeasetus on jo pitkään määritellyt CBD:n roolin Euroopassa.

Uuselintarvike on ihmisravinnoksi tarkoitettu tuote, jonka laajasta käytöstä EU:n jäsenvaltioiden alueella ennen vuotta 1997 ei ole merkittävää näyttöä.

CBD-tuotteet kuuluivat tämän asetuksen soveltamisalaan vasta vuonna 2018, jolloin asetusta päätettiin uudistaa. Tämän seurauksena uuselintarvikeasetuksen päivityksessä todettiin, että Cannabis Sativa L.:n käytöstä ravintoaineena ei ollut riittävästi asiakirjoja. Myöskään hamppukasvin kukkia ja lehtiä ei mainita erikseen tässä tarkistetussa asetuksessa.

Euroopan teollisuushamppuyhdistys

EIHA, Euroopan teollisuushamppuyhdistys, on kansainvälinen järjestö, joka pyrkii edistämään teollisen kannabiksen yrittäjien etuja Euroopassa. EIHA ehdotti Euroopan unionille CBD:n lisäämistä eurooppalaiseen CosIng-tietokantaan. Ehdotukseen sisältyi Cannabis Sativa L. -kasvin ainesosaa koskevien rajoitusten poistaminen ja kolmen uuden INCI-nimen (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) lisääminen luetteloon. Ehdotetut nimet olivat Cannabis Sativa Leaf Extract, Cannabis Sativa Leaf/Stemma Extract ja Cannabis Sativa Root Extract. EIHA toimitti ehdotuksensa vuoden 2019 lopulla.

Tapaus Kanavape

Asia, joka on vaikuttanut merkittävästi CBD:n kantaan, on Kanavape-tapaus, josta olette ehkä kuulleet. Kaksi ranskalaista liikemiestä sai syytteen CBD-öljyn maahantuonnista ja markkinoinnista sähkösavukkeissa käytettäväksi. CBD-öljy on tuotettu laillisista hamppukasveista Tšekissä. Öljy uutettiin koko kasvibiomassasta, joka sisälsi myös kannabiskasvin lehdet ja kukat.

Syyte perustui Ranskan lakiin, jonka mukaan ainoastaan hamppukuidusta ja - siemenistä valmistetut tuotteet ovat laillisia. Tuomitut valittivat asiasta toiseen tuomioistuimeen, jonka tehtävänä oli tutkia, oliko tässä tapauksessa olemassa ristiriita kansallisen ja EU:n lainsäädännön välillä. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta pyydettiin ennakkoratkaisua asiassa.

Asiassa C-663/18 annetussa tuomiossa todetaan, että EU:n lainsäädäntö ja erityisesti tavaroiden vapaata liikkuvuutta EU:n jäsenvaltioiden (mukaan lukien Norja ja Sveitsi) välillä koskevat säännöt ovat tällaisen kansallisen lainsäädännön vastaisia.

Tuomioistuin toteaa, että tavaroiden vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa koskevia määräyksiä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 34 ja 36 artikla) sovelletaan, koska kyseessä olevaa CBD:tä ei voida pitää "huumausaineena", koska CBD:llä ei näytä olevan psykotrooppisia vaikutuksia eikä muita haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen.

Tuomioistuin totesi tämän jälkeen, että tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat säännökset olivat paikallisen lainsäädännön vastaisia. CBD:n kaupan pitämisen kielto on SEUT-sopimuksen 34 artiklassa kielletty toimenpide, jolla on vastaava vaikutus kuin tuonnin määrällisillä rajoituksilla.

Kansanterveyden suojelu ja sen saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden arviointi kuuluvat kansallisen tuomioistuimen toimivaltaan, mutta kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida käytettävissä olevat tieteelliset tiedot varmistaakseen, että väitetty todellinen kansanterveydellinen riski ei perustu pelkästään hypoteettisiin näkökohtiin.

Päätös kieltää CBD:n markkinointi, joka rajoittaa merkittävästi muissa jäsenvaltioissa laillisesti valmistettujen ja kaupan pidettyjen tuotteiden kauppaa, olisi mahdollinen vain, jos kansanterveydelle aiheutuva riski olisi riittävän perusteltu.

CBD laillistettu kosmetiikassa

EIHA:n ehdotus ja asiassa C-663/18 annettu tuomio selkeyttivät pitkälle CBD:n asemaa lainsäädännössä, kun EU päätti laillistaa sen käytön kosmetiikassa kaikissa jäsenvaltioissa helmikuusta 2021 alkaen.

CBD löytyy CosIng-tietokannasta nimellä Cannabidiol - Derived from cannabis extract, tincture or resin. CBD-tuotteita, kuten CBD-öljyä, voidaan laillisesti markkinoida seuraavilla ominaisuuksilla: antioksidantti, talinesto, ihonsuoja ja ihonhoito.

CBD-kosmetiikkatuotteita on nyt useita erilaisia: päivä- ja yövoiteita, hierontaöljyjä, seerumeita, anti-aging-voiteja, saippuoita ja deodorantteja.

Kehotamme sinua neuvottelemaan lääkärisi kanssa CBD:n parhaasta käytöstä.

Vastaa